Test biblioteczny

Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę na temat Biblioteki!

Z dniem 14.03.2022 r. test wiedzy dot. Biblioteki przeniesiony został do systemu Wirtualna Uczelnia. Po zalogowaniu do tego systemu wybieramy zakładkę Egzaminy po lewej.

Test ze szkolenia bibliotecznego - krok 1

Następnie z kolumny Wypełnianie klikamy w link do testu pn. Szkolenie biblioteczne - egzamin (z cyframi od 1-5 na końcu - co oznacza, że mamy 5 prób na przeprowadzenie testu), który jednocześnie ma Status niewypełniony (testu o statusie wypełniony nie można już zmienić).

Rozwiązujemy test/egzamin wybierając odpowiedzi na 10 pytań. Aby osiągnąć pozytywny wynik musisz odpowiedzieć poprawnie przynajmniej na 7.

Test ze szkolenia bibliotecznego - krok 2

Po przejściu do ostatniego pytania uaktywnia się przycisk Zakończ egzamin, którym definitywnie kończymy wypełnianie testu.

W kolejnym kroku klikamy przycisk Udostępnij wyniki testu.

Test ze szkolenia bibliotecznego - krok 3

W efekcie otrzymujemy stronę z wynikiem testu/egzaminu. Możemy też po powrocie do głównego ekranu z EGZAMINAMI sprawdzić go pod linkiem wynik w kolumnie Wyniki wiersza z rozwiązywanym testem.

Test ze szkolenia bibliotecznego - krok 4

Ocena zawiera jedną z dwóch wartości:

zal - test zaliczony

nzal - test niezaliczony

Uzyskanie oceny zal oznacza pozytywne zdanie testu, a informacja o tym fakcie AUTOMATYCZNIE zostaje przekazana do właściwego dziekanatu. Nie ma też potrzeby informowania o wyniku Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W przypadku braku zaliczenia testu można przystąpić do ponownej próby wybierając z ekranu głównego z EGZAMINAMI kolejny ze Statusem niewypełniony.

Powodzenia!

Ps. W razie problemów z dostępem do testu bibliotecznego lub innych kwestii technicznych dot. Wirtualnej Uczelni prosimy o kontakt z Panem mgr inż. Krzysztofem Madejem - pracownikiem Uniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, który sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem serwisu:

  • tel. +48 17 872 11 73
  • e-mail: kmadej@ur.edu.pl
  • bezpośrednio: bud. A0 B4, p. 201