Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Biblioteka UR na potrzeby prac naukowych pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadza z bibliotek krajowych i zagranicznych książki oraz kserokopie artykułów, których nie ma w Bibliotece UR i bibliotekach Rzeszowa.

Szczegóły korzystania z Wypożyczalni międzybibliotecznej znajdują się na stronie WWW Biblioteki:

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna - link na stronie WWW BUR