Test biblioteczny

Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę na temat Biblioteki!

Z dniem 14.03.2022 r. test wiedzy dot. Biblioteki przeniesiony został do systemu Wirtualna Uczelnia. Po zalogowaniu do tego systemu wybieramy po lewej zakładkę Egzaminy.

Następnie z kolumny Wypełnianie klikamy w link do testu pn. Szkolenie biblioteczne - egzamin (z cyframi od 1-5 na końcu - co oznacza, że mamy 5 prób na przeprowadzenie testu), który jednocześnie ma Status niewypełniony (testu o statusie wypełniony nie można już zmienić).

Rozwiązujemy test/egzamin wybierając odpowiedzi na 10 pytań. Aby osiągnąć pozytywny wynik musisz odpowiedzieć poprawnie przynajmniej na 7.

Po przejściu do ostatniego pytania uaktywnia się przycisk Zakończ egzamin, którym definitywnie kończymy wypełnianie testu.

W kolejnym kroku klikamy przycisk Udostępnij wyniki testu.

W efekcie otrzymujemy stronę z wynikiem testu/egzaminu. Możemy też po powrocie do głównego ekranu z EGZAMINAMI sprawdzić go pod linkiem wynik w kolumnie Wyniki wiersza z rozwiązywanym testem.

Ocena zawiera jedną z dwóch wartości:

zal - test zaliczony

nzal - test niezaliczony

Uzyskanie oceny zal oznacza pozytywne zdanie testu, a informacja o tym fakcie AUTOMATYCZNIE zostaje przekazana do właściwego dziekanatu. Nie ma też potrzeby informowania o wyniku Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W przypadku braku zaliczenia testu można przystąpić do ponownej próby wybierając z ekranu głównego z EGZAMINAMI kolejny ze Statusem niewypełniony.

Powodzenia!