O szkoleniu

Zapraszamy do odbycia wirtualnego szkolenia bibliotecznego, którego celem jest przygotowanie studentów I roku do aktywnego korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki UR.

 

Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • podstawowe zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki (regulaminy, opłaty, korzystanie z komputerów i Internetu)
  • tematyka zbiorów BUR i ich rozmieszczenie w Bibliotece (rodzaje czytelni, ich umiejscowienie i godziny otwarcia)
  • korzystanie z katalogu komputerowego Biblioteki UR (przeszukiwanie katalogu, zamawianie i rezerwacja książek, wysyłanie zamówienia, sprawdzanie swojego konta użytkownika)
  • podstawowe źródła i usługi informacyjne oferowane przez BUR

Przechodzenie do kolejnych zagadnień ułatwia nawigacja na dole strony.

Podsumowaniem szkolenia jest test sprawdzający nabyte wiadomości.
Aby otrzymać potwierdzenie zdania testu należy się zalogować. W razie braku konta konieczna jest uprzednia rejestracja (konto użytkownika ważne jest przez okres 3 miesięcy od momentu rejestracji).       

 

Rozpocznij szkolenie:

 

Uwaga! Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR Nr 94/2015 z dnia 28.09.2015 r. szkolenie biblioteczne on-line jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I-go roku studiów stacjonarnych i zaocznych. Potwierdzienie zdania testu należy złożyć we właściwym dziekanacie.