Czytelnie

Ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego skorzystać można w pięciu czytelniach naukowych:

Czytelnia Nauk Humanistycznych i Prawnych - Czytelnia II (I piętro)
Czytelnia Nauk Humanistycznych i Prawnych W czytelni w wolnym dostępie znajdują się książki z szeroko pojętych nauk humanistycznych (literatura piękna polska i obca, językoznawstwo, prawo, religioznawstwo, filozofia, socjologia, psychologia, pedagogika, historia, języki obce, ekonomia, politologia).
W czytelni znajduje się także Medioteka Instytutu Goethego, w której gromadzone są głównie niemieckojęzyczne zbiory metodyczne.
Książki znajdujące się w Czytelni Nauk Humanistycznych i Prawnych oznaczone są sygnaturą II cz (np. II cz A-59).
    

Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza - Czytelnia I (parter)
Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza Czytelnia w wolnym dostępie oferuje książki z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, informatyka, inżynieria i technika, ekologia, biologia, chemia), medycznych, rolniczych oraz kultury fizycznej i turystyki.
Książki znajdujące się w Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej oznaczone są sygnaturą I cz (np. I cz IX-86).
    

Informacja Naukowa (I piętro)
Informacja Naukowa W oddziale gromadzone są różnego rodzaju wydawnictwa informacyjne: bibliografie, słowniki, encyklopedie, leksykony oraz książki autorstwa pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na 14 stanowiskach komputerowych skorzystać można z krajowych i zagranicznych baz danych subskrybowanych przez bibliotekę oraz dostępnych on-line. W Informacji Naukowej dostępny jest również księgozbiór "Migroteka".
Książki znajdujące się w Informacji Naukowej oznaczone są sygnaturą inf. (np. inf. D/VI-125, inf. NALEPA Marek-3).
    

Czytelnia Czasopism Naukowych (I piętro)
Czytelnia Czasopism Naukowych W czytelni dostępnych jest ponad 2,1 tys. tytułów czasopism naukowych. Bieżąca prenumerata obejmuje ok. 500 tytułów polskich oraz 70 zagranicznych. Do dyspozycji czytelników pozostaje pięć stanowisk komputerowych.
Czasopisma znajdujące się w Czytelni Czasopism oznaczone są sygnaturą C, PC (np. C 02565).
    

Pracownia Polonistyczna "Pigonianum" (parter)
Pigonianum W pracowni zgromadzony jest prywatny księgozbiór prof. Stanisława Pigonia. Kolekcja ta liczy ponad 9 tys. woluminów książek z zakresu filologii polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu romantyzmu.
Książki znajdujące się w Pigonianum oznaczone są sygnaturą Pig. (np. Pig. 260044).
 

 

Pracownia Zbiorów Specjalnych (I piętro)
Pracownia Zbiorów Specjalnych W pracowni zgromadzone są cenne zbiory liczące około 24 tys. jednostek inwentarzowych. Są wśród nich: stare druki, rękopisy, zbiory kartograficzne, fotokopie, grafika, mikrofilmy, przeźrocza, normy, dokumenty życia społecznego, książki z XIX wieku, sprawozdania szkolne z terenu Galicji, dokumenty audialne, audiowizualne i elektroniczne. Tutaj dostępne są również doktorskie prace naukowe obronione w Uniwersytecie Rzeszowskim. 
Zbiory znajdujące się w Pracowni Zbiorów Specjalnych oznaczone są sygnaturą ZS, PZS (np. ZS 108739).
    

Czytelniane zbiory magazynowe
Książki oznaczone sygnaturami cz, Pcz/m, Pcz. i Pinf. znajdują się w magazynie i są przeznaczone do korzystania wyłącznie na miejscu. Aby z nich skorzystać należy zamówić je komputerowo do wybranej czytelni.