Wypożyczalnia

Do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni Biblioteki UR uprawnia aktywowana elektroniczna legitymacja studencka.

W Wypożyczalni można odebrać zamówione (do wypożyczenia na zewnątrz) książki, zwrócić książki, podbić kartę obiegową.

Studenci I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci I, II i III roku studiów 5-letnich mogą wypożyczyć 10 książek na okres 13 tygodni 
(z trzykrotną możliwością prolongaty terminu zwrotu książek).
Studenci III roku studiów pierwszego stopnia, I i II roku studiów drugiego stopnia, IV i V roku studiów 5-letnich (po okazaniu indeksu) oraz doktoranci UR mogą wypożyczyć 20 książek na okres 13 tygodni.

Przekroczenie terminu zwrotu książek wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty: 0,20 zł za książkę za każdy dzień po wyznaczonym terminie.
Do momentu oddania książek z przekroczonym terminem zwrotu i uiszczenia opłaty nie ma możliwości wypożyczania następnych pozycji.