Wypożyczalnia

Do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni Biblioteki UR uprawnia aktywowana elektroniczna legitymacja studencka.

W Wypożyczalni można zwrócić wypożyczone i odebrać zamówione na zewnątrz książki oraz podbić kartę obiegową.

WypożyczalniaStudenci I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci I, II i III roku studiów 5-letnich mogą wypożyczyć 20 książek na okres 13 tygodni.
Studenci III roku studiów pierwszego stopnia, I i II roku studiów drugiego stopnia, IV i V roku studiów 5-letnich oraz doktoranci UR mogą wypożyczyć 30 książek na okres 13 tygodni.
Studenci studiujący jednocześnie na dwóch kierunkach studiów mogą wypożyczyć 40 książek na okres 13 tygodni.

Istnieje możliwość trzykrotnej prolongaty wypożyczonych książek, pod warunkiem, że dany egzemplarz nie został zarezerwowany przez innego czytelnika.

Przekroczenie terminu zwrotu książek wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty: 0,20 zł za książkę za każdy dzień po wyznaczonym terminie.
Do momentu oddania książek z przekroczonym terminem zwrotu i uiszczenia opłaty nie ma możliwości wypożyczania następnych pozycji.