Zasady zapisu

Aby zapisać się do Biblioteki:

Należy posiadać: Elektroniczną Legitymację Studencką, Doktorancką lub Pracowniczą i aktywować ją na stanowisku: Karty Biblioteczne
- poniedziałek-piątek: 8.00-18.00
- sobota: 8.00-15.00 

 

Osoby nie będące studentami, doktorantami oraz pracownikami UR, mogą wyrobić kartę biblioteczną, która jest ważna tylko w czytelniach (bez możliwości wypożyczania).

 

 

Osoby posiadające wymienione wyżej dokumenty, proszone są również o aktywowanie ich w elektronicznych kioskach BCW (dwa takie kioski znajdują się przy głównym wejściu do Biblioteki). Po aktywacji będzie można kserować, skanować oraz drukować na urządzeniach w czytelniach.