Cennik

W każdej czytelni znajduje się samoobsługowe urządzenie kserujące, drukujące i skanujące. Opłaty za ksero, wydruki i skan regulowane są środkami pieniężnymi załadowanymi na legitymację studencką w kioskach BCW.  Instrukcja korzystania z kiosków BCW.

CENNIK:

WYDRUKI:
1 strona formatu A4 – 0,12 zł

ODBITKI KSERO

1 strona formatu A4 – 0,12 zł 

SKAN:
1 strona formatu A4 – 0,05
 

OPŁATA ZA NIETERMINOWY ZWROT WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK
za 1 wolumin za każdy dzień po wyznaczonym terminie – 0,20 
zł