O szkoleniu

Zapraszamy do odbycia wirtualnego szkolenia bibliotecznego, którego celem jest przygotowanie studentów I roku do aktywnego korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki UR.


Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • podstawowe zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki (regulaminy, opłaty, korzystanie z komputerów i Internetu)
  • tematyka zbiorów BUR i ich rozmieszczenie w Bibliotece (rodzaje czytelni, ich umiejscowienie i godziny otwarcia)
  • korzystanie z katalogu komputerowego Biblioteki UR (przeszukiwanie katalogu, zamawianie i rezerwacja książek, wysyłanie zamówienia, sprawdzanie swojego konta użytkownika)
  • podstawowe źródła i usługi informacyjne oferowane przez BUR

Podsumowaniem szkolenia jest test sprawdzający nabyte wiadomości.

Z dniem 14.03.2022 r. test wiedzy dot. Biblioteki przeniesiony został do systemu Wirtualna Uczelnia. Po zalogowaniu do tego systemu wybieramy zakładkę Egzaminy po lewej. Informacja o pozytywnym zdaniu testu jest AUTOMATYCZNIE przekazywana do właściwego dziekanatu. Nie ma też potrzeby informowania o wyniku Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uwaga! Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR Nr 32/2022 z dnia 8.03.2022 r. szkolenie biblioteczne on-line jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I-go roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Rozpocznij szkolenie