O szkoleniu

Zapraszamy do odbycia wirtualnego szkolenia bibliotecznego, którego celem jest przygotowanie studentów I roku do aktywnego korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki UR.

 

Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • podstawowe zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki (regulaminy, opłaty, korzystanie z komputerów i Internetu)
  • tematyka zbiorów BUR i ich rozmieszczenie w Bibliotece (rodzaje czytelni, ich umiejscowienie i godziny otwarcia)
  • korzystanie z katalogu komputerowego Biblioteki UR (przeszukiwanie katalogu, zamawianie i rezerwacja książek, wysyłanie zamówienia, sprawdzanie swojego konta użytkownika)
  • podstawowe źródła i usługi informacyjne oferowane przez BUR

Przechodzenie do kolejnych zagadnień ułatwia nawigacja na dole strony.

Podsumowaniem szkolenia jest test sprawdzający nabyte wiadomości.
Aby otrzymać potwierdzenie zdania testu należy się zalogować (zanim rozpoczniemy jego rozwiązywanie). W razie braku konta konieczna jest uprzednia rejestracja (konto użytkownika ważne jest przez okres 3 miesięcy od momentu rejestracji).       

 

Rozpocznij szkolenie:

 

Uwaga! Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR Nr 94/2015 z dnia 28.09.2015 r. szkolenie biblioteczne on-line jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I-go roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Potwierdzenie zdania testu należy złożyć we właściwym dziekanacie.