E-źródła

Biblioteka oprócz tradycyjnych książek i czasopism oferuje również źródła elektroniczne.
W komputerowej sieci uniwersyteckiej UR oferujemy dostęp do polskich i zagranicznych baz pełnotekstowych, bibliograficznych i abstraktowych.

Istnieje możliwość korzystania ze źródeł elektronicznych również z komputerów domowych za pośrednictwem serwera PROXY - szczegóły na stronie BUR

Wejście do baz danych znajduje się na stronie Biblioteki w zakładce E-źródła.

 Do najważniejszych należą:

Science Direct

Pełnotekstowa baza danych tworzona przez wydawnictwo Elsevier Science zawierająca elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Tematyka bazy: nauki ścisłe: fizyka i astronomia, informatyka, chemia, matematyka, geologia, rolnictwo, biologia oraz nauki medyczne i o zdrowiu, a także częściowo nauki społeczne i humanistyczne.

SpringerLink

Wielodziedzinowa, pełnotekstowa baza oferująca dostęp do ponad 1200  tytułów czasopism z zakresu następujących dziedzin wiedzy: nauki rolnicze, medycyna, biologia, biochemia, inżynieria, chemia, nauki o środowisku, informatyka, ekonomia, matematyka, fizyka, nauki społeczne i humanistyczne, sztuka, zarządzanie i marketing, psychologia i in.

EBSCO

Pakiet 14 wielodziedzinowych, pełnotekstowych baz, zapewniających dostęp do artykułów z wysokiej klasy czasopism naukowych. Do najważniejszych baz należą: Academic Search Complete, ERIC, Medline. Więcej informacji o poszczególnych bazach z pakietu EBSCO na stronie BUR

 Wiley Online Library

 

Baza oferuje dostęp do pełnych tekstów artykułów z ponad 1200 czasopism reprezentujących szeroką gamę dziedzin, np. rolnictwo, biznes, ekonomia, finanse i księgowość, informatyka, nauki o ziemi i środowisku, kulturoznawstwo, filozofia, literatura i językoznawstwo, historia, religioznawstwo i teologia, prawo, edukacja, politologia, psychologia i socjologia, matematyka i statystyka, nauki medyczne, chemia, fizyka i astronomia, nauki techniczne, nauki biologiczne, weterynaria.

Lex

Kompleksowa baza prawnicza zawierająca metryki aktów prawnych opublikowanych w Dz.U. i M.P., aktów prawa miejscowego opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych, aktów opublikowanych w wybranych dziennikach urzędowych oraz projektów ustaw.

EMIS Polska

 

EMIS zawiera dane dotyczące gospodarki polskiej, informacje ekonomiczne, finansowe, polityczne, makroekonomiczne oraz wiadomości ze spółek. Szczególnie bogato reprezentowane są w bazie polskie czasopisma. Serwis aktualizowany jest kilka razy dziennie.

Ibuk Libra - czytelnia on-line

Serwis zawiera elektroniczne wersje podręczników akademickich i książek naukowych z nauk ekonomicznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych i informatyki publikowanych przez najważniejsze polskie wydawnictwa naukowe, m.in. Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 

ebookpoint BIBLIO - internetowa wypożyczalnia książek

ebookpoint BIBLIO (dawniej NASBI) to internetowa wypożyczalnia książek elektronicznych polskiego wydawnictwa HELION.. Baza umożliwia dostęp online do 39 publikacji z takich dziedzin jak informatyka i programowanie.