Rozdział I. Rejestracja konta PayPrint przez stronę WWW

  1.  Na stronie www https://payprint.pl klikamy link "Rejestracja", 
  2.  W polu "Email" wpisujemy swój adres mailowy,
  3.  W polu "Hasło" wpisujemy wymyślone hasło,
  4.  Następnie ponownie wpisujemy wymyślone hasło,
  5.  Zaznaczamy pole „Akceptuję warunki użytkownika”,
  6.  Klikamy na „Zarejestruj”.
  7.  Logujemy się do swojej poczty mailowej (podanej w punkcie 2), odszukujemy mail z linkiem aktywacyjnym i klikamy na niego aby dokończyć rejestrację konta.
Rejestracja konta PayPrint przez stronę WWW