Jak zacząć?

 1. Aby zacząć pracę z systemem, koniecznie należy zapoznać się z rozdziałami I i II poniższej instrukcji. Bez tego praca z systemem nie będzie możliwa.
 2. W rozdziałach III, IV i V znajdziemy opisy logowania do systemu payprint, prezentację strony www oraz aplikacji systemu.
 3. Rozdział VI to opis logowania do samego urządzenia.
 4. Rozdział VII pokazuje w jaki sposób wysłać na urządzenie dokumenty do wydruku.
 5. Kolejne rozdziały, to instrukcja obsługi samego urządzenia:  
  - kserowanie  
  - drukowanie  
  - skanowanie.
 6. Kilka bardzo ważnych rzeczy! 
  Jak kupić impulsy? Rozdział XI