Rozdział X. Kserowanie

1. Po zalogowaniu się do ksera (Rozdz. VI), wybieramy kafelek „Kopia” (1), 
2. W kolejnym oknie (opcjonalnie) ustawiamy parametry naszego skanu np.: 
- rozmiar strony (domyślnie Auto), 
- duplex, 
- tryb koloru, 
- ilość kopii, 
3. Wybieramy kafelek „Kopiuj” (2).

Kserowanie