Wypożyczalnia

Do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni Biblioteki UR uprawnia aktywowana elektroniczna legitymacja studencka.

W Wypożyczalni można odebrać zamówione (do wypożyczenia na zewnątrz) książki, zwrócić książki, podbić kartę obiegową.

Studenci I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci I, II i III roku studiów 5-letnich mogą wypożyczyć 20 książek na okres 13 tygodni (z trzykrotną możliwością prolongaty terminu zwrotu książek).
Studenci III roku studiów pierwszego stopnia, I i II roku studiów drugiego stopnia, IV i V roku studiów 5-letnich oraz doktoranci UR mogą wypożyczyć
30 książek na okres 13 tygodni.
Studenci studiujący jednocześnie na dwóch kierunkach studiów mogą wypożyczyć
40 książek na okres 13 tygodni. 

Przekroczenie terminu zwrotu książek wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty: 0,20 zł za książkę za każdy dzień po wyznaczonym terminie.
Do momentu oddania książek z przekroczonym terminem zwrotu i uiszczenia opłaty nie ma możliwości wypożyczania następnych pozycji.