Podstawowym katalogiem bibliotecznym informującym o księgozbiorze BUR jest komputerowy katalog OPAC/INTEGRO.


Katalog dostępny jest przez Internet pod adresem https://opac.ur.edu.pl oraz z terminali bibliotecznych. 
Linki do katalogu znajdują się również na stronie WWW Biblioteki.