Rozdział V. Strona WWW PayPrint

Logowanie, opis, obsługa:

1. Pod adresem https://payprint.pl, 
2. Wpisujemy adres mailowy podany podczas rejestracji, 
3. Wpisujemy hasło podane podczas rejestracji, 
4. Klikamy na „ZALOGUJ”,

Instrukcja logowania opisana jest w punkcie „Logowanie do systemu PayPrint”

5. Po zalogowaniu zobaczymy stronę www PayPrint z menu.

Strona WWW PayPrint

Opis Menu 
Dokładny opis działania funkcji Menu znajdzie się w innych punktach.

jankowalski: tutaj znajdziemy nasze dane osobowe, oraz dane dotyczące konta a także historię konta.

Drukuj: tutaj znajdziemy wszystkie narzędzia potrzebne do wydruku plików. Tu będziemy też dodawać pliki do wydruku oraz je przechowywać.

Doładuj Konto: Strona, na której doładujemy nasze konto o wybrana kwotę.

Generuj PIN: Przycisk, dzięki któremu wygenerujemy jednorazowy PIN potrzebny do zalogowania się w kserze.

Wybierz plik z dysku: Link, dzięki któremu dodamy dokument do wydruku.