Rozdział VI. Logowanie do ksera

Generowanie kodu PIN w aplikacji na smartfonie

1. Logujemy się do aplikacji PayPrint na smartfonie,

Instrukcja logowania opisana jest w punkcie „Logowanie do systemu PayPrint”

2. W głównym Menu aplikacji wybieramy „Moje konto”, 
3. Klikamy na „Generuj pin”, 
4. W polu PIN klikamy na ikonkę Ikona Oko i odczytujemy kod PIN.

Generowanie kodu PIN z poziomu strony WWW

1. Logujemy się do serwisu PayPrint w przeglądarce internetowej,

Instrukcja logowania opisana jest w punkcie „Logowanie do systemu PayPrint”

2. W głównym oknie serwisu wybieramy link „Generuj PIN” 
3. Odczytujemy komunikat i zapamiętujemy kod PIN.

Użycie kodu PIN w kserze

1. Podchodzimy do ksera, 
2. W głównym oknie klikamy na ikonkę klawiatury po prawej stronie pola PIN (1), 
3. Wpisujemy wygenerowany wyżej kod PIN (2), 
4. Zatwierdzamy operację przyciskiem (3), 
5. Klikamy na „Zaloguj” (4),

Logowanie do ksera